Lato z MDK
13 lipca 2024

RODO

W związku ze statutową działalnością Miejskiego Domu Kultury w Słupcy dochodzi do przetwarzania danych osób fizycznych różnych kategorii, które podlegają ochronie zapewnionej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami szczególnymi. Jednym ze szczególnych obowiązków RODO jest spełnienie wobec osób których dane przetwarzamy, obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO.

Wypełniając ten obowiązek przedstawiamy poniżej klauzule informacyjne dla wszystkich kategorii podmiotów danych oraz wszystkich celów przetwarzania.

Informujemy ponadto, że Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Domu Kultury w Słupcy jest Pan Sławomir Laskowski dane kontaktowe: tel.: 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu

Skip to content