Furiosa
28 maja 2024

Wyniki rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego kosztów ochrony imprezy plenerowej oraz koncertu KATE RYAN w dniu 08. sierpnia 2015 r.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Agencja Ochrony Osób i Mienia „SOWA” Tymoteusz Stranc, ul. Edwarda Dembowskiego 3, 60-693 Poznań.
Uzasadnienie wyboru:
Agencja Ochrony Osób i Mienia „SOWA” Tymoteusz Stranc, ul. Edwarda Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Jedna oferta nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Skip to content