Mój Pies Artur
22 kwietnia 2024

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”

W miesiącu lutym w ramach programu KinoSzkoła odbędą się następujące zajęcia.

DataGodzinaTematykaTytuł filmu/warsztatuSzkoła
25.02.
(poniedziałek)
09:30
Co wie o nas Internet?
Ochrona prywatności
w mediach społecznościowych.

„Snowden”
CKZiU
Strzałkowo,

LO Słupca

Cennik:

 • projekcja filmu + wykład – 8 zł
 • warsztaty – 10 zł

Kontakt: Krzysztof Raczyński – koordynator

e-mail: biuro@kinosokolnia.pl


KinoSzkoła to ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


KinoSzkoła to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych przedszkolaków, uczniów wszystkich poziomów nauczania, a także nauczycieli i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ

 • Kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

 • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
 • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
 • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
 • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
 • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
 • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
 • wzbogaci słownictwo;
 • podniesie samoocenę;
 • pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

 • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
 • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
 • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
 • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
 • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
 • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
 • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

KOMPONENTY EDUKACYJNE

ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

Kino Przedszkole:

 • zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
 • projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
 • czas trwania: do 70 min.

Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:

 • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 • uzupełnienie godzin wychowawczych;
 • cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych;

Cykl trójwymiarowy FILMOWY ALFABET:

 • dla uczniów szkół podstawowych;
 • cel: poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii filmoznawczej;
 • realizowany tylko w kinach cyfrowych;

Cykl REKOLEKCJE Z FILMEM:

 • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 • propozycja dla katechetów (zajęcia w czasie Wielkopostnym);

Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW:

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

DLA SENIORÓW I SŁUCHACZY UTW:

Cykl KINO SZKOŁA SENIORA

Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.

Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą łączone z innymi.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

DLA UCZNIÓW:

Warszaty Medialne:

 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 • cel: wzrost kompetencji medialnych;

Warsztaty społeczne:

 • dla uczniów szkół podstawowych;
 • cel: integracja zespołu klasowego i poznanie sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami;

Miniwykłady z filmu polskiego:

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • cel: zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii kina polskiego;

Czas trwania: 90 min.

Ilość uczestników: do 30 osób. W przypadku „Miniwykładów…” – do 50 osób.

Miejsce realizacji: sala kinowa lub sala lekcyjna.

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW:

Szkolenia:

 • zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania mediów w praktyce wychowawczej oraz wspierania uczniów w kształtowaniu postaw społecznych

Czas trwania: uzależniony od potrzeb uczestników.

Miejsce realizacji: szkoła.

Skip to content