Furiosa
28 maja 2024

Zapytanie ofertowe

prawo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Word_2007_Color[Nie znaleziono pliku]

Wyniki rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego

kosztów ochrony imprezy plenerowej oraz koncertu podczas WAWRZYNEK SŁUPECKICH w dniu 10. sierpnia 2013 r.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
VICTORY Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 40/28, 61-461 Poznań.

Uzasadnienie wyboru:
VICTORY Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 40/28, 61-461 Poznań, złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszystkie oferty spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Skip to content