PSY 3

XV REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ "ENGLISH SINGING"

 Eliminacje do Festiwalu zostaną przeprowadzone w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) w  Miejskim Domu Kultury w Słupcy o godzinie 10.00.
Finał festiwalu odbędzie się 14 lutego 2020 r. (piątek) (sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Słupcy). O wynikach eliminacji i nominacjach do finału organizatorzy poinformują w komunikacie tuż po zakończeniu eliminacji.

Celem przeglądu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do nauki i doskonalenia języka angielskiego, uaktywnienie środowisk na płaszczyźnie muzycznej, a także prezentacja aktualnych dokonań muzycznych, konfrontacja poziomu artystycznego oraz wymiana doświadczeń wykonawców, nauczycieli i instruktorów.

Do udziału w festiwalu zapraszamy dzieci i młodzież szkolną w wieku od 6 do 20 lat - solistów lub zespoły (w składzie do 5 osób)  z terenu powiatu słupeckiego.
Przewidziany jest podział na trzy kategorie:
KATEGORIA NAJMŁODSZA: szkoły podstawowe – klasy I - IV
KATEGORIA ŚREDNIA: klasy V - VIII szkół podstawowych
KATEGORIA NAJSTARSZA: szkoły ponadpodstawowe
Każda placówka może przysłać na festiwal maksymalnie 2 zgłoszenia w grupie wiekowej! (szkoły podstawowe – 2 w młodszej i 2 w średniej grupie wiekowej)
Zgłaszający są zobowiązani do przesłania do dnia 13 stycznia (poniedziałek) 2020 roku: czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa i klauzuli informacyjnej RODO na adres MDK oraz również w tym samym terminie podkładu muzycznego do wykonywanej piosenki tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w pliku .mp3 na adres e-mail: akustyk@slupca.info
Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Organizacji Imprez MDK:
Piotr Górny- tel. 698-786-516
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Pliki do pobrania:

Regulamin
Reg.
Regulamin
Zgłoszenie- kat.
I
Regulamin
Zgłoszenie- kat.
II
Regulamin
Zgłoszenie- kat.
III
Regulamin
RODO