Zarząd Słupeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarząd Słupeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wybrany w dniu 25 września 2014 r. na kadencję 2014 – 2018 w składzie:

Prezes – Bronisław Kawa

Skarbnik – Elżbieta Gwóźdź

Sekretarz – Elżbieta Zdanowska

Członek zarządu – Hanna Wojtkowiak

Członek zarządu – Wojciech Rajewicz