Furiosa
28 maja 2024

Słupecka Stokrotka Fiszera

29 września 2022 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dotacji na realizację start-up na rzecz dobra wspólnego. Otrzymaliśmy dotację, jako lider partnerstwa KULTURALna SŁUPCA na projekt ,,Słupecka Stokrotka Fiszera”.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Słupcy oraz Stowarzyszeniem im. Apolinarego Szeluty.

Czytaj więcej

Otwarcie nowego bookcrossingu odbyło się 26 maja 2023 r. przy Skwerze Szeluty /ul. Koszucka/. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miasta w Słupcy: burmistrz miasta Słupcy, przedstawiciele Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Uniwersytetu III Wieku, Klubu Seniora Odrodzenie, Stowarzyszenia im. A. Szeluto w Słupcy oraz Miejskiego Domu Kultury.

    W tym samym czasie rozpoczęliśmy plenerowe spotkania z poezją Edwarda Fiszera, zatytułowane „Leniwe Piątki z Fiszerem”. Kolejne spotkania obyły się także 12, 16 i 23 czerwca 2023 r.

    Podczas spotkań każdy uczestnik otrzymał teksty wierszy poety i czytano je, po czym odbywała się żywa dyskusja wśród uczestników spotkania. Na potrzeby spotkań zakupione zostały, ze środków projektowych, leżaki z logotypami PAFW i stokrotkami.

    Niezwykle barwne i radosne okazały się być wydarzenia z udziałem przedszkolaków. W realizację projektu zaangażowały się trzy miejskie przedszkola: Przedszkole nr 4 Jarzębinka, Nr 2 Miś oraz Przedszkolem nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Doroty Gellner. Dzieci przygotowały piosenki i wiersze Edwarda Fiszera oraz wspólne, integracyjne zabawy.

    Skip to content