Lato z MDK
13 lipca 2024

Pakiet szkoleń – dostępność instytucji kultury i wdrożenia standardów dostępności.

Cieszymy się ogromnie i pragniemy poinformować, iż ukazały się wyniki naboru wniosków do Narodowe Centrum Kultury, do komponentu 3.3. „Projektowania Uniwersalnego Kultury – dostępność w instytucjach kultury” – Pakiet szkoleń – dostępność instytucji kultury i wdrożenia standardów dostępności.
Nasz Dom Kultury znalazł się pośród grona 152 instytucji Kultury, które otrzymały dofinansowanie na pakietu szkoleń, które odbywać się będą w ciągu kolejnych 3 lat – przeprowadzonych zostanie niemal 30 wydarzeń, w tym webinary, szkolenia online, e-learningowe i stacjonarne.
Projekt „Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 
Narodowe Centrum Kultury, również cieszymy się na współpracę
  • Czym jest “Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”
Jest to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób ze szczególnymi potrzebami i seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty.
  • Bazą dla wszelkich działań projektowych jest „Model dostępnej kultury”, dokument wypracowany wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundację Kultury bez Barier i partnera międzynarodowego – niemieckie Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur, w ramach projektu „Kultura bez barier” finansowanego ze środków europejskich.

szczegóły TUTAJ 

Skip to content