od 13. września – “POLITYKA” – fabularny, polityczny…