Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni” to jedna z inicjatyw CKiS w Koninie o najdłuższej tradycji. 15 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się 41. edycja tego przedsięwzięcia. W konkursie wzięło udział osiem amatorskich zespołów teatralnych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego. Komisja artystyczna, w składzie Monika Tomczyk – absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu; Radomir Piorun – aktor, reżyser, dyrektor MDK w Kole; Krystian Weber – instruktor ds. muzyki w CKiS w Koninie, podkreśliła wysoki poziom wszystkich spektakli, zarówno pod względem doboru repertuaru, jak i wykorzystanych form scenicznych prezentacji. Jury przyznało 3 nagrody równorzędne i dwa wyróżnienia oraz jedną nagrodę za kreację aktorską. Nagroda za spektakl „Odlot” według sztuki Maliny Prześlugi powędrowała do „Psiej Kości – Jedyneczek”, wyróżnienie za spektakl „Pinokio w butach” otrzymały Gumisie. Jedyną nagrodą za kreację aktorską uhonorowano Anielę Sokołowską za rolę czarnej bocianicy Fantu w „Odlocie”.

Młodzi aktorzy nie tylko konfrontowali się ze sobą na scenie, ale wzięli również udział w warsztatach „Parkatoniki”, które przygotowała łódzka Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki „ależ Gustawie!”. Opiekunami grup teatralnych są p. Joanna Wiśniewska, p. Beata Zimniewicz, p. Natalia Loritz. Opiekunem artystycznym zespołów i reżyserem spektakli jest p. Anna Czerniak – instruktor teatralny miejskiego Domu Kultury w Słupcy.