Lato z MDK
13 lipca 2024

Wielkopolskie Spotkania Teatralne

Na Wielkopolskie Spotkania Teatralne „Próby  organizowane przez CKiSz w Koninie w ramach konkursu kaset zakwalifikowały się dwa zespoły  w kategorii gimnazja.

Zespół reprezentujący MDK w Słupcy ze spekt. „Legenda o martwym żołnierzu” wg. Bertolda Brechta ( teatr uliczny) i zespół reprezentujący słupeckie gimnazjum ( opiekun Henryka Hanc) ze spektaklem „Mały Książę” wg. Antonie de Saint Exupery. Jeden i drugi spektakl wyreżyserowała Anna Czerniak. „Mały Książę” otrzymał  nagrodę jury spotkań a „Legenda o martwym żołnierzu „ wyróżnienie. Do przeglądu zakwalifikowano 9 spektakli z całej Wielkopolski .

Skip to content