Wyniki Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej…

Wyniki festiwalu „English Singing”
w dniu 2 lutego 2018 r.:

Skład jury:
Przewodniczący:
dr Bartosz Wolski – wykładowca języka angielskiego na PWSZ Konin
Członkowie:
Monika Bartkowiak – Szkoła językowa „Easy English”
Robert Witowski – muzyk
Piotr Górny – muzyk

Kategoria I – najmłodsza (klasy I – VI):
(Nagroda wójt gminy Słupca – Grażyny Kazuś)

1. Lena Witkowska
2. Aniela Sokołowska
3. Angelika Pilarska

Wyróżnienia:
Aleksandra Jóźwiak
Fabian Banasik
Kacper Urbaniak
Dominika Grzelczak

Kategoria II – średnia (klasy VII oraz gimnazjalne II i III):
(nagroda burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka)

1. Amelia Kłaniecka
2. Roksana Chojnacka
3. Martyna Kudlewska

Wyróżnienia:
Adrianna Nowak
Julia Krzosek
Mateusz Otlewski

Kategoria III – najstarsza (szkoły ponadpodstawowe)
(nagrody starosty słupeckiego Mariusza Roga):

1. Wiktoria Pijacka
2. Paulina Ławniczak
3. Aleksandra Bąkowska

Wyróżnienie: Dariusz Kozłowski