Guliwer

10 października- Urodziny Edwarda Fiszera: Słupca zaśpiewa „Stokrotkę”

„Słupecka Stokrotka Fiszera” z dofinansowaniem w programie Lokalnych partnerstw PAFW” 

Wiosną tego roku Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy zawiązały partnerstwo w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

PAFW ogłosiła konkurs otwarty adresowany do Grup Inicjatywnych, składających się z co najmniej trzech podmiotów. Jako Grupa Inicjatywna, przystąpiliśmy do tegoż konkursu i w pierwszym etapie zostaliśmy wybrani –  plasując się wówczas na pierwszym miejscu wśród zgłoszonych grup w Polsce.

W czerwcu rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami – „na żywo” i poprzez ankietę internetową. W zgłoszeniu do programu „Lokalne partnerstwa PAFW” opisaliśmy nasze pomysły, sprecyzowane po konsultacjach społecznych i otrzymaliśmy wspaniałą odpowiedź – „Dziękujemy za przystąpienie do udziału w konkursie otwartym VIII edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Doceniamy chęć realizowania działań na rzecz dobra wspólnego i budowania trwałego partnerstwa. 

W VIII edycji Programu w ramach konkursu otwartego zgłoszono 6 wniosków na projekty partnerskie. Wszystkie aplikacje spełniły kryteria formalne Programu, a spośród nich Komisja Rekomendacyjna dokonała wyboru 4 partnerstw, których wnioski w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu i przyznała im granty na łączną kwotę 80 000,00 zł. 

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja konkursu podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Słupecka Stokrotka Fiszera” w wysokości 20 000 zł. Serdecznie Państwu gratulujemy!”.  

W ramach zawiązanego partnerstwa planujemy szereg koncertów, w tym m.in. Szelutowskie Spotkania Muzyczne, czy ożywienie, odkurzenie „Fiszeriady Słupeckiej”. Planujemy również cykl „leniwych piątków” – spotkań z poezją Edwarda Fiszera. Ważnym punktem będzie wspólne wykonanie piosenki „Stokrotka”, które zaplanowane jest na dzień urodzin poety, tj. 10 października, na płycie Stadionu Leśnego w Słupcy. 

Cieszymy się ogromnie i już dziś zapraszamy Mieszkańców KULTURAlnej Słupcy do włączania się w planowane wydarzenia. 

Teraz czekamy na podpisanie umowy, dzięki której rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego będzie możliwe.    

Skip to content