05. grudnia – Dzień Wolontariusza w Słupcy…

Miejski Dom Kultury w Słupcy przy wsparciu Urzędu Miasta i pod honorowym patronatem burmistrza Michała Pyrzyka organizuje w dniu 05. grudnia br. „Dzień Wolontariusza w Słupcy”.

Jest to projekt, którego celem jest uznanie pracy wolontariuszy za trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. W jego ramach zorganizowane zostanie spotkanie z wolontariuszami działającymi na terenie wszystkich szkół w mieście oraz z przedstawicielami słupeckich instytucji zrzeszającymi wolontariuszy. Wydarzenie odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy o godz. 11:00.

Poniżej znajduje się karta zgłoszenia, za pomocą której będzie można zgłaszać osoby ze Słupcy działające w ramach wolontariatu wraz z uzasadnieniem w terminie do 24 listopada 2017 r.

Karta zgłoszenia do pobrania